حقیقت حسین(ع)

عطر نینوا

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

ببین که هر سحر

فرشته ها
............

شعر

ببین که هر سحر

فرشته ها

به روی خاک نینوا

به سجده می رو ند

و عطردان خویش را

پرازحقیقت معطر حسین (ع) می کنند

                                                                سودابه امینی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی