چشم من ورنگین کمان

چرا بابا یم اینجا نیست

گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

این روزها بال کبوترها کبود است

پروانه ها درگوش گل

از شعله می گویند

این روز ها چشم من ورنگین کمان ابری ست
..........

شعر

این روزها بال کبوترها کبود است 

پروانه ها درگوش گل 

از شعله می گویند 

این روز ها چشم من ورنگین کمان ابری ست

این روزها 

یک دختر کوچک 

با عمه می گوید 

لب تشنه ام اما 

نمی نوشم 

یک قطره از این آب 

با من بگو 

آخر چرا بابایم این جا نیست

                                                       سودابه امینی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی