بار دیگر شهر زیتون

دسته : عاطفی
شاعر : مائده ضیائی- عضو آفرینش های ادبی - استان گیلان
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٧ سال
قالب شعر : سپید

بار دیگر شهر فرو می ریزد
دست های تو کجاست
به زیر کدامین آوار دیوارها جا مانده است
شهر فرو می ریزد

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی