آرام جان

دسته : عاطفی
شاعر : آی سودا عاشوری - عضو افرینش های ادبی - استان گیلان
گروه سنی : ۱۱ تا ۱۶ سال
قالب شعر : مثنوی

من فال حافظ را دوباره باز کردم
با نام تو در هر غزل پرواز کردم
این بار هم نام تو را در فال دیدم

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی