نیایش

دسته : شعر
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا

متن ادبی توسط میلاد باقر نیا ، عضو ارشد مرکز فراگیر شماره یک یاسوج نوشته شده است .

شعر

خدایا .....

گاهی که دلم از این زمین و زمان می گیرد .

نگاهم را به سوی تو و آسمان می گیرم 

آنقدر با تو درد دل می کنم 

تا اینکه چشم هایم کم کم با ابرهای بارانیت همراهی می کنند.

قلبم سبک می شود

آن وقت تو می آیی و تمام فضای دلم را پر می کنی 

و

من دیگر آرام می شوم 

احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند من را از پای در بیاورد. 

مشخصات شعر
زبان : فارسی