رقص ماهی

دسته : عاطفی
شاعر : پریسا جعفری عضو نوجوان استان چهارمحال و بختیاری
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

هر واژه از شعر تَرَم شد با شما مأنوس

فردا كه در چشمان تو درياچه مي‌رقصد

شعر

آرام مي‌رقصند ماهي‌هاي اقيانوس

وقتي دو صد دريا صدف مي‌آيدت پابوس

امشب به ياد چشم‌هاي مهربانت باز

دريا گرفته از عروس آسمان فانوس

تا عطر تو در كوچه هاي غربت شب ريخت

هر واژه از شعر تَرَم شد با شما مأنوس

فردا كه در چشمان تو درياچه مي‌رقصد

حك مي‌شود نام تو در ديباچة قاموس

امشب در آبي خانه چشمان پر مهرت

آرام مي‌رقصند ماهي‌ها در اقيانوس

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٨٩