انتظار

شاعر : معصومه زوری

شعرامشب اندوهم تراکم کرده است

اشک هایم راه راگم کرده است

ای که فریادت ، ندای قلب هاست

شام من مهتاز راگم کرده است

راستی، شایدبرایت گفته ام

من غزل هایم توراگم کرده است

دیشب ازعشقت جنون آغازشد

راه تاریکم سبوگم کرده است

کاشکی مهدی بیایی زودتر

روزهایم مهدیاگم کرده است

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱۳۸۳
سال تولید : ۱۳۸۳