بهشت زیبا

شاعر : سیده‌فاطمه حسینی‌خواه ـ کودک - خراسان رضوی
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

يه جاي خوبي
آفريد خدا
اسمشُ گذاشت
بهشت زيبا

شعر

يه جاي خوبي

آفريد خدا

اسمشُ گذاشت

بهشت زيبا

ميوه و سنبل

گل و فرشته

سبزه و درخت

توي بهشته

خوشگل و قشنگ

خوب و باصفا

خاكش مي‌دهد

بوي مصطفيمشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠