دلتنگی‌های کودکانه

شاعر : شبنم احمدیان ‌ماژین ـ کودک - ایلام
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

آن‌جا كه پرنده‌هايش شاد هستند
و يك عالمه ماهي قرمزرنگ
ميان رودخانه‌هايش شنا مي‌كنند

شعر

گاهي دلم تنگ مي‌شود

گاهي كه فكر مي‌كنم

آن نقطه‌ي سرسبز

آن آبي بيكران

آن سرزمين زيبا

بايد مال من باشد

گاهي دلم تنگ مي‌شود

كاش، تمام ستاره‌ها

دست در دست هم دهند

و راه آن سرزمين سبز را به من نشان دهند

آن‌جا كه پرنده‌هايش شاد هستند

و يك عالمه ماهي قرمزرنگ

ميان رودخانه‌هايش شنا مي‌كنند

آن‌جا كه درختان حرف مي‌زنند، راه مي‌روند، مي‌خندند

و تمام حيوانات دوست‌داشتني، آن‌جا هستند

آن‌جا كه خبري از گرگ بدجنس نيست

آن‌جا كه نور دارد

و مادربزرگ مرا در دل خود جاي داده است

با آن تسبيح سبزرنگش

آن‌جا نور دارد

آدم‌هاي نوراني مهربان

خبري از دروغ نيست

آن‌جا تا دلت بخواهد؛ اسباب‌بازي دارا و سارا هست

تمام خوراكي‌هاي خوشمزه

كاش بهشت بودم

پيش خدا...

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠