قصه‌ی خدا

شاعر : سمانه جلالی ـ کودک - استان گلستان
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

و قصه گفت:

قصه‌ي اين جهان را...

شعر

خدا دويد با آهو

خنديد با غنچه

شعر گفت با حافظ

پرواز كرد با كبوتر

نقاشي كرد روي بال پروانه‌ها

و قصه گفت:

قصه‌ي اين جهان را...

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠