ابراهیم

شاعر : نفسیه خوش‌زحمت- نوجوان - تهران
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

اعجاز تو

آتش و گلستان بود

شعر

تو را در منجنيق گذاشتند

كه در آتش بزرگي پرتابت كنند

ايمان تو

در امتحان محك زده شد.

خدا را صدا كردي

و او پاسخت را داد

با گلستاني در آتش.

سرما بر آتش چيره شد

همه‌ي چشم‌ها به تو خيره!

اعجاز تو

آتش و گلستان بود

معجزه‌اي كه تا ابد

 روشن و عطرآگين

خواهد ماند.

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠