تمام خلیج‌های شعرم یخ زده‌اند

دسته : عاطفی
شاعر : سعید آرش- نوجوان - استان گلستان
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

و ماهي‌ها

زير نگاه تو

جان مي‌گيرند

شعر

وقتي حرف مي‌زني

سرما مي‌شكند

و دريا

شكل خودش مي‌شود

... وحشي و عاشق

و ماهي‌ها

زير نگاه تو

جان مي‌گيرند

 آفتاب من بتاب

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠