باران را...

دسته : طبیعت
شاعر : مسلم مرادی- نوجوان- استان گلستان

براي پرندگاني كه آسمان ندارند،

بايد باران را صدا كنيم.

شعر

خورشيد به تاريكي سايه افكنده

و موج هم‌صداي سكوت است

سايه‌ها در حركتند

و ما، روي پوست خشكيده زمين

بي‌حركت.

باران نيست

و خاك سيراب تشنگي است

باد مي‌ترسد

مي‌گريزد

و پنجره‌ها

بي‌هيچ روشنايي

خود را گشوده‌اند

براي پرندگاني كه آسمان ندارند،

بايد باران را صدا كنيم.

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠