آن سوی دریاچه‌ی خیال

دسته : طبیعت
شاعر : صغری بردستانی - نوجوان استان بوشهر
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

صداي باد مي‌پيچد

در گوش نخل‌هاي ناآرام

- بوشهر- «ها»

شعر

صداي باد مي‌پيچد

در گوش نخل‌هاي ناآرام

و در دل خود

حرف‌ها دارند

اين بادهاي سرگردان

و باز مرا مي‌برند

تا آن سوي

درياچه‌ي خيال

تا ديدن

آرزوهاي خوب محال

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠