ساغر چشم هایت را بگشای

شاعر : عماد میرشکار ۱۷ ساله مرکز مجتمع زاهدان


ساغر چشم هایت را بگشای
وین جام تشنه را ز مینای نگاهت پر کن
عاشقانه به روی تو نگرانم
مرا با لعل آبدارت مشروب کن
مجنونم مستانه مجنون
کانون را به عطر زلفت معقول کن
شعری منتظرم
بی وزن و قافیه
مرا با صدای پایت موزون کن

مربی راهنما:وحیده جعفری

مشخصات شعر
زبان : فارسی