عطر بهشت

شاعر : شبنم عالیخانی ـ عضو نوجوان استان مرکزی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

مادر
بهشت را با چادر نمازش به خانه آورد
و خورشيد را
از طاقچه برداشت

شاعر نوجوان این اثر اهل استان مركزي است.

شعر

سحر كه رسيد

مادر

بهشت را با چادر نمازش به خانه آورد

و خورشيد را

از طاقچه برداشت

تا با خدا به راز بنشيند

سحر كه رفت

عطر بهشت در خانه ماند

و مادر شناور در آن،

اگر مادر نباشد

بهشت كجاست؟!

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠