از "آ" تا "ب"

دسته : عاطفی
شاعر : معصومه زارعی ـ عضو نوجوان فارس
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

مبهوت مانده‌ام و
تندتند
من صفحه‌هاي دفتر شعر را
سياه مي‌كنم
من راه مي‌روم
من حرف مي‌زنم

شاعر نوجوان این اثر اهل فارس است.

شعر

به الفبا كه مي‌رسم

تو شروع مي‌شوي

از (آ)‌ مثل آدم و

تا (ب) شبيه بهشت

من پشت آن همه زيبايي

روزي هزاربار

گم مي‌شوم و دوباره

پيدا

اين‌بار

پرده‌هاي عالم عشق

خيلي سريع و

پشت سرهم

كنار مي‌روند

اين عالم قشنگ

كه روبه‌روي من است

تا صد هزار بار با ذهن من

فرق مي‌كند

مبهوت مانده‌ام و

تندتند

من صفحه‌هاي دفتر شعر را

سياه مي‌كنم

من راه مي‌روم

من حرف مي‌زنم

و صفحه‌هاي سياه را پشت هم

ورق مي‌زنم

در انتظار

و اميد زيبايي

در تو بهشت را مي‌بينم

مي‌نويسم و تندتند

ورق مي‌زنم...

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٠