من و خدا

شاعر : امین اکران ـ عضو نوجوان اردبیل
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

هزار سال گذشت
و نگاه ما
هم‌چنان برقرار بود

شاعر نوجوان این اثر اهل اردبيل است.
امين اكران ـ عضو نوجوان اردبيل

شعر

من و خدا

تنهاي تنها بوديم

هيچ‌كس

هيچ‌چيز

در ميان نبود

سايه‌اي از ما

تمام هستي را در برگرفته بود

ميان ما

فقط و فقط

نگاه بود كه سخن مي‌گفت

هر دو از شادي

سخني جز نگاه نمي‌گفتيم

نگاهي پُر از دوستي

پُر از راستي

هزار سال گذشت

و نگاه ما

هم‌چنان برقرار بود

اصلاً

ساعت و روز و سال

ديگر معنايي نداشت

خدايا

فقط تو پيشم باش

فقط تو

همين بهشت من است

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٠