زیر بال فرشته‌ها

دسته : عاطفی
شاعر : عاطفه خسروی ـ عضو نوجوان لرستان
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

بهشت در من است
و افسانه نيست
ما هيچ لوبياي سحرآميزي نكاشتيم


شاعر نوجوان این اثر اهل لرستان است.

شعر

بهشت در من است

و تو در آن مي‌درخشي...

نفس‌هايم را رها مي‌كنم

و شكوفه‌ي قلبم به سمت تو مي‌چرخد

به خارهاي خاك خشك تنم

گل‌هاي سرخ و سپيد مي‌دهي

در همه‌جا گل مي‌كُني

و فرشته‌ها با شهد گل‌ها

رودهاي عسل مي‌سازند

از روزنه‌ي پوستم

برايت شكوفه مي‌چينم

رگ‌هايم

به چشمه‌ها جوش مي‌خورد

و روشنايي، زير پوستم لبخند مي‌زند

بهشت در من است

و افسانه نيست

ما هيچ لوبياي سحرآميزي نكاشتيم

و پيچك لطفت از آن

تا آسمان هفتم پيچيد

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٠