پارک کوچک

شاعر : طوبی فتاحی عضو نوجوان آذربایجان غربی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

بهشت
يك پارك كوچك است
براي بچه‌هاي بزرگ!


شاعرنوجوان این اثر استان اهل آذربايجان غربي است.

شعر

سيم خاردار ندارد

زندان ندارد

دزد ندارد

اجاره خانه ندارد

بهشت

يك پارك كوچك است

براي بچه‌هاي بزرگ!

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩٠