آن روز افتاب هم برای تابیدن کم اورد

شاعر : فایزه هاشمی ، عضو مرکز نیمروز
قالب شعر : سپید


آن روز افتاب هم برای تابیدن کم اورد
تا چشم هایت را باز کردی
و تاریخ با قلمی از رشادت نوشت از شهادت
غم
عطش
و رویای ابی کودکی شش ماهه
که تیری سه شعبه سرخش کرد
تو رفته ایی
ولی یادت انسانیت را
تاابد
بیدار کرد...


مربی راهنما:محبوبه میری

مشخصات شعر
زبان : فارسی