آسمان

دسته : عاطفی
شاعر : میثم فزونی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

اندكي آن‌سوتر، آسمان آبي بود


شاعر عضو نوجوان استان گلستان است.

شعر

اندكي آن‌سوتر، آسمان آبي بود

بلبلی چهچه كرد

كودكي می‌ناليد

آسمان غرش كرد

اندكي باد آمد

آسمان آراميد

اشك‌‌های كودك

هم‌چنان می‌باريد

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٧