شبنم

دسته : عاطفی
شاعر : سعید آرش
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شبنم خلاصه درياست
دريا خلاصه چشمانت

شاعر عضو نوجوان استان گلستان است

شعر

شبنم خلاصه درياست

دريا خلاصه چشمانت

و تو خلاصه خوبي‌ها

چه خوب مي‌شد اگر من

مثل هزار آينه پاك و بي‌ريا

در تو خلاصه مي‌شدم

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٧