آژیر کبود

دسته : اجتماعی
شاعر : شیرین ملک‌محمدی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : نیمایی

شنوندگان عزيز توجه فرماييد:
توجه فرماييد
اين آژير كبود است
انفجار سرفه مرديست كه هنوزهاي تاول را تكثير مي‌كند


این اثر را عضو نوجوان استان تهران سروده است.

شعر

شنوندگان عزيز توجه فرماييد:

توجه فرماييد

اين آژير كبود است

انفجار سرفه مرديست كه هنوزهاي تاول را تكثير مي‌كند

در حلقوم او جا مانده است

تهاجم نارنجك و تورم نارنج و تنفس رنج

با پاره‌هايي از خاطرات خاكي

كه هر شب تا صبح بالا مي‌آورد

خستگي‌اش را

مجال جنگ نبود

وقتي كه فرياد زدند:

»نكن پوتين‌هايت را ... «

»در امتداد خرمشهر به چپ، چپ «

شنوندگان عزيز

اين صداي سرفه است

رسالت منور مردي

كه آخرين گلوله‌هايش را با گلويش شليك مي‌كند

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٧
سال تولید : ۱٣٩۶