سرزمین من

دسته : عاطفی
شاعر : آویسا مستحسن - عضو کانون پرورش فکری آستارا یک - استان گیلان
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

من در دامن تو به دنیا آمدم
در هوای تو نفس کشیدم
در کوچه هایت قدم می زنم

شعر

 سرزمين من 

 

من در دامن تو به دنیا آمدم

درهوای تو نفس کشیدم 

درکوچههایت قدم میزنم

درساحل دریای تو میدوم 

برای عطر گلهای تو بیقرارمیشوم

بهارو تابستان 

پاییزو زمستان 

فصلهای زندگی منند 

تودر دورن  خود چشمهها و رودخانهها داری 

که گاهی جاری میشوند 

وبه دریای وجود من میریزند 

طلوع و غروب تو، گذشت زندگی من است 

بامن بمان ... 

 

 آويسا مستحسن 

مرکزآستارا يک

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی