انتظار

دسته : عاطفی
شاعر : پروین جعفری- عضو کانون پرورش فکری مجتمع - استان گیلان
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

بیش از پیش عاشق ماندیم !
گل ها همه پژمردند
و چشمه ها خشکیدند

شعر

 انتظار 

 

بیش از پیش عاشق ماندیم !

گلها همه پژمردند 

و چشمهها خشکیدند 

درخت بهار نارنج هم

 بی بهار ماند 

آش پشت پایت 

از بس که نیامدی ته گرفته ! 

پس تکلیف سبزههایی که گره زدهای چه میشود؟!

 

 پروين جعفري 

  مرکز مجتمع

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩٢