شب درماندگان

شاعر : ستاره رفیعیان - عضو کانون پرورش فکری انزلی ٢- استان گیلان
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : غزل

در جوابم همیشه می گوید یک مریضی مختصر دارد
ظاهرا گرچه ساکت است اما مادر از درد خود خبر دارد
اشکها را دخیل می بندم به تو و آسمان این گنبد
اگر امشب ضمانتی بکنی، دست ها ی دعا اثر دارد

شعر

 شب درماندگان 

 

در جوابم همیشه میگوید یک مریضی مختصر دارد 

ظاهرا گرچه ساکت است اما مادر از دردخود خبر دارد 

اشکها  را دخیل میبندم به تو وآسمان این گنبد 

اگر امشب ضمانتی بکنی، دستهای دعا اثردارد 

به امید شفای بیماران گریه نذر تو میکنم شاید 

نالههای شبانهی مادر از سرخانه دست بردارد 

پدر از لحظهی رسیدنمان به ضریح تو زل زده است آقا 

میشود از نگاها و فهمید که به یک معجزه نظر دارد 

شادی زعفران تو مثل مرهمی روی غصههای ماست 

تا زمانی که پیش ما هستی شب درماندگانسحر دارد. 

 

 ستاره رفيعيان مرکز انزلي يک

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵