شعر سپید

دسته : عاطفی
شاعر : امیر عباس پرتو
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

بین من وتوتابه ابد باشد جنگ
باآمدنت جای مرا کردی تنگ

اثر امیرعباس پرتو نوجوان 16ساله از مرکز فرهنگی هنری شماره 3 شهرکرد ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است .

شعر

 

بین من وتوتابه ابد باشد جنگ

باآمدنت جای مرا کردی تنگ

ای شعر سپید! اگرگواشی باشد

روزی بکنم نام تورامشکی رنگ

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶