باران

شاعر : محدثه اسدی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

شکوه دست هایت
باران را
به لبان خشکیده ی زمینی
هدیه داد که ...

شعر

شکوه دست هایت

باران را

به لبان خشکیده ی زمینی

هدیه داد که سالهاست

فریاد تشنگی سر داده است

تا کوزه های شکسته اش را آب بندی کند.

محدثه اسدی نوجوان 11 ساله از مرکز فرهنگی هنری مجتمع  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری است.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶