لوبیا

دسته : طبیعت
گروه سنی : ٧ تا ۱۱ سال
قالب شعر : چهار پاره

ريختم با آب پاش
آب روى دانه ها
مثل باران بهار
روى بام خانه ها

شعر

لوبياتوی گلدان تراس

یک گل پژمرده بود

سردی دیروز صبح

رنگ او را برده بود


ریشه های خشک را

کندم و برداشتم

گود کردم خاک را

لوبیایی کاشتم


ریختم با آب پاش

آب روی دانه ها

مثل باران بهار

روی بام خانه ها


او جوانه میزند

با طلوع آفتاب

لوبیا قد میکشد

رشد دارد با شتاب...


وحید خواجوی - مربی ادبی استان کرمانشاه

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال تولید : ۱٣٩۶