قنوت نور

دسته : شعر
شاعر : رقیه مرشدی - مرکز رودبار- استان گیلان
قالب شعر : سپید

در لابلای سجاده ام
رنگین کمان خدا لبخند می زند
و من
غرق در آغوش خدا

شعر

قنوت نور

در لابلای سجاده ام

رنگین کمان خدا لبخند می زند

و من

غرق در آغوش خدا

دست در دست باد

حمد می گویم

و توحید را  زمزمه می کنم

پروانه ها به دور سجاده ام حلقه زده اند

و گل لبخند اذان

 به گوش می رسد

من خدا را

در لابلای سجاده ام

در سوره ی نور

غرق در قنوت عاشقی می بینم

                                                  رقیه مرشدی. مرکز رودبار 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۵