نشانی از خدا

شاعر : مریم ظهیری - عضو مرکز اسالم
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

باران بهانه است
واژه هایم کنار هم نشسته اند

شعر

نشانی از خدا 

باران بهانه است

واژه­هایم کنار هم نشسته­اند

تا نشانی از تو بیابند

نشان تو همین جاست

میان قلبم

میان چک چک قطره­های باران

وزش باد

نغمه­های پرستوها

نشان تو را در قلبم گواهی می دهند...

مریم ظهیری . 12 ساله . مرکز اسالم 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۵