آفرینش

شاعر : آیسان قربانی - عضو مرکز تالش
گروه سنی : ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

دنیاگرد است
سیب هم گرد است
دنیا زیباست

شعر

آفرينش

 

دنیاگرد است

سیب هم گرد است

دنیا زیباست

سیب هم زیباست

خدا هم دنیا و هم سیب را زیبا آفرید

و به انسان یاد داد

سیب های زیبا بکارد

اما انسان فقط سیب را خورد

خدا را فراموش کرد

                         آيسان قرباني- 10ساله -­    مرکز تالش

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩٣