کاسه اشک

شاعر : بهناز گزمه
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال

نگاهم به طلایی حرمت گره خورده

شعر

استان گلستان- مرکز شماره 2 گرگان- بهناز گزمه  عضو مرکز


مسلک من شده است

شبروی در دل پس کوچه ی عشق

بامدادیست که اشک

طینت من شده است

و مرا هست فراقی ای دوست

دست سوی تو دراز می کنم

هر لحظه

و طلایی نگاه حرمت

کاسه اشک 

هدیه داده است به من 

و به دادار جهان

که فرج یافته هر مشکل من

مشخصات شعر
زبان : فارسی