سرافراز وطن

شاعر : زینب چپردار

سرافراز وطن


شعر

سرافراز وطن


خبر آمد که بریدند سر محسن را

 یار هفتادوسه شد تشنه لب کرب وبلا!


به هوای حرم از خانه وکاشانه گذشت

شده  جز یاد خدا از همه مخلوق، جدا!


روز آخر همه با آه پراز گریه شدند

و خبردار دل مادر و زهرا به خدا


تو شدی تحفه ی قابل به دلیران علی (ع)

با شهامت بدهد هدیه ای از جنس فدا


پرکشیدی و امیری تو قسمت شده است

یک دعا هدیه بفرما به من ای اهل وفا


#زینب_چپردار

#شهید_محسن_حججی

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی