تمام مسیرها

شاعر : رکسانا زارعی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٧ سال
قالب شعر : نیمایی

رکسانا زارعی : عضو نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس ، مرکز خرامه

شعر

تمام مسیرها

می رسد به ابتدای صبح

در طلوع بی نظیر مشهدت

من

از غروب ها به عشق یک ترانه در نگاه گرم

هشت بار در مدار عشق

دل به دیدن ترنم نگاه پرصداقت تو داده ام

 زائرت شدن،

مثل بوی گل شنیدن است برای شاپرک

مثل ناز جرعه ای نماز  درشکستن خودم

چون مسافرم

السلام، گل به مرقدت

قدت

 به نازهای شاعرانه ات درود

به گنبدت که طعنه می زند به کوه ها

به آن ضریح گرم دلربات

که باتمام سختی اش

نرم می کند

قلب زائر تو را

هشتمین ترانه ی خدا برای بندگان ، سلام

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال تولید : ۱٣٩۶