خط زرد

دسته : عاطفی

حسین اسماعیلی کلاس هفتم عضو مرکز تخصصی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران است.

شعر

خط زرد 

مرا بی‌اراده

به تو می‌رساند

خط زرد

ایستگاه جهاد

قطار به ولی‌عصر نمی رسد


حسین اسماعیلی