رژه

دسته : عاطفی
شاعر : رژه
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٧ سال
قالب شعر : سپید

محمد سیدیان مقدم عضو ارشد مرکز تخصصی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران است.

شعر

رژه


انگشتر

در چرخش تنهایی‌ام

می‌گردد

و زمین

از رژه‌های طولانی

سرگیجه می‌گیرد


محمد سیدیان مقدممشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۶