در فکر صبحی شاد

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۵ سال

شب های زیبا درآرزوی فردایی زیباتر

شعر

استان گلستان- مرکز شماره 2 گرگان - فاطمه رضایی عضو نوجوان


شبها دلم تنگ است

شبها کمی غمگین

شب شد و من دورم

زین گنبد زرین


در فکر فردایم

در فکر صبحی شاد

در فکر یک پرواز

همراه قلبی شاد


شب هست و جای ماه

من پیش تو هستم

در عالم رویا

دور و برت هستم


اینها همش فکرند

یا که فقط رویا

انگار شب برگشت

قلبم شده تنها
مشخصات شعر
زبان : فارسی