میهمان جنگل بلوط

دسته : طبیعت
شاعر : رهام گودرزی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

باران به جنگل باز خواهد‌گشت
شعر خواهد خواند
شما از ترانه‌اش خیس می‌‌شوید

شاعر این اثر 9 سال دارد و عضو کودک مرکز شماره43 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران است.

شعر

ای درختان بلوط

من کسی رامی شناسم که شما را سبز خواهد کرد

شاخه‌ها‌یتان را تکان می‌دهد

رویتان خندان می‌شود

شادی باز می‌گردد

باران به جنگل باز خواهد‌گشت

شعر خواهد خواند

شما از ترانه‌اش خیس می‌‌شوید

دل‌ها‌یتان پُر غرور

دهان‌تان پر شکوفه

 مشت‌ها‌یتان پر بلوط

رود‌ها‌یتان پر آب خواهد‌شد

و

سفره‌های نان‌

خالی

نخواهد ماند

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶