خورشید

دسته : طبیعت
شاعر : مینا اسفندیاری
گروه سنی : ٩ تا ۱۱ سال

مینا اسفندیاری مرکز2بجنورد
مربی: الهه مقصودی

شعر

خورشید زیبا

آمده بالا

میتابد از دور

هست خیلی پرنور

خورشید هست

مانند یک گل

رنگین کمان

در آسمان زده پل

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩۶