پرنده خواهر من است

دسته : عاطفی
شاعر : محبوبه اخروی
قالب شعر : سپید

وقتی غمگینم جهان برایم قفس می ‌شود
او می ‌آید و دوباره نفس می‌ شود

محبوبه اخروی،13 ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جویبار

شعر

آری

من و او می ‌گوییم هنگام شامگاه

و می‌ خوانیم بر روی برگ ‌ها هنگام صبحگاه

چشم‌ هایمان باز است

قلب‌ هایمان می ‌تپد برای یکدیگر.

پرنده خواهر من است

پرنده یاور من است

وقتی غمگینم جهان برایم قفس می ‌شود

او می ‌آید و دوباره نفس می‌ شود.