بانوی صبر

شاعر : معصومه کریم زاده
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

معصومه کریم زاده عضو ارشد مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرسی سخت
مربی : مریم سادات

شعر

بانوی صبر و استقامت 

با قامتی به شکوه صبر 

در میان خیل جلادان 

در زیر گام های نجیبش

خرد می کند نامردمی ها   را

و به معراج می رود تا ته حادثه 

آنجا که آب را به یغما می برند


مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی