بغض کبود

شاعر : محدثه زندمنش
گروه سنی : ۱۱ سال
قالب شعر : سپید

محدثه زندمنش عضو نوجوان مرکز فرهنگی و هنری شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر یاسوج

مربی : مریم سادات

شعر

بغض راه گلویم را بسته 

و دلم از حسرت شکسته 

آوازی غریب می شنوم 

تعزیه خوان با صدای حزین ضجه می زند

نگاهی که بر مشک سوراخ شده ای حک می شود.

عطش امانش را بریده 

چشم عباس خون گریه می کند و دستانش به خون خواهی آب

گلوی کفر را فشرده

زینب های های مویه می کند به یاد عباسش

دلم ریش ریش می شود

از نوای محزونش

صحنه های غریب

و بغضی کبود

جهان را پیش چشمم تیره و تار می کند. 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی