چتر

دسته : طبیعت
شاعر : امیر علی بهزادی
گروه سنی : ٩ سال

دست نوشته های عضو مرکز اسفراین

شعر

پدر با چتر به خیابان رفت

من بدون چتر به حیاط رفتم

پدر چتر و خیابان را به خانه آورد

من باغچه و باران را

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩۶