شیرین تر از قند

دسته : طبیعت
شاعر : نرگس برهمند
قالب شعر : چهار پاره

شعر

یک بادبادک              در کوچه ی ما

افتاد رویِ                    یک کاج تنها

هی باد پاییز             او را تکان داد

آن بادبادک                  اما نیفتاد

حالا سه روز است          با هم رفیقند

این زندگی هست           شیرین تر از قند