صدای ناله می آید

دسته : شعر
شاعر : عالمه احمدی نژاد
گروه سنی : ۱٣ سال
قالب شعر : سپید

شعر

صدای ناله می آید

قایقی گم کرده

راهش را...

بهانه ی دریا را می گیرد

ماهی دلم ..

خدای آب و آیینه

صدای ناله ی دریاچه ی ارومیه می آید ...

فکر می کنم، به خودم

به کلاغ ها

به سیم های برق ...


مرکزفرهنگی هنری فین

مربی راهنما:هاجر غلام نظری

مشخصات شعر
زبان : فارسی