آشیانه

دسته : شعر
شاعر : رویا محمدی
گروه سنی : ۱٣ سال
قالب شعر : سپید

شعر

آشیانه

در جهان خاکستری ام 

درختانی به خاک سیاه نشستند 

که آشیانه دارکوب ها بودند

 

ترانه ی  آخرش را خواند 

پرنده ای که سوخت 

میان شعله های آتش 

.

.

.

لطفا کمی آب از خلیج فارس بیاورید

 


گروه سنی:( د)

مرکزفرهنگی هنری فین

مربی راهنما:هاجر غلام نظری

مشخصات شعر
زبان : فارسی