با توام

شاعر : یلدا افتخار مقدم

شعر

استان گلستان- مرکز شماره 3 گرگان- یلدا افتخار مقدم 16 ساله 


با توام

خدایا تو این لحظه ها با توام

تویی که همیشه کنار منی

تویی که همه فصل ها با توام

تویی که همیشه بهار منی

تو گفتی برو من خودم با توام

کنارت تو دنیا قدم می زنم

کنارت می شینم لب پنجره

کنارت منم گریه ها می کنم

می خوام آسمون چشات آبیشه

نمی خوام توشون ابری _ بارون بشه

می خوام شاد باشی ، بخندی همش

نمی خوام دلت روزی ویرون بشه