او می آید

شاعر : احسان لطیف نیا عضو مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٧ سال
قالب شعر : غزل

خیز وخود را بکن آماده،که اومی آید
منشین وبشواستاده ، که اومی آید
از دور صدای قدمش را حس کن ، بشنو!

شعر


خیز وخود را بکن آماده،که اومی آید

منشین وبشواستاده ، که اومی آید

از دور صدای قدمش را حس کن ، بشنو!

نظر افکن همه برجاده ،که او می آید

گلبانگ ندایش شنوی ، منتظر باش

مردمیدان شو وآزاده ، که اومی آید

از هر جاعطر پیراهن او میرسدم

مژده ای عاشق دلداده ، که او می آید

ظهورمی رسداز همه جا ، رایحه ی ناب

دور گردون خبرم داده ، که اومی آید

دل گواهی بدهد رویت او نزدیک است

زانکه این بردلم افتاده ، که او می آید

باید آماده شوی تا که کنی استقبال

باید آغوش بگشاده ، که او می آید!!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶